Firma olarak, MÜŞTERİ TALEP VE BEKLENTİLERİNİ YERİNE GETİRMEK, YARININ TEMİZ DOĞASINI BUGÜNDEN OLUŞTURMAK, ana hedefimiz ve amacımızdır.

Firmamız, aşağıdaki ilkeleri hayata geçirmeyi taahhüt etmektedir;

 • CTP borumuzu yüksek kalitede en uygun değer maliyetiyle üretmek.
 • Müşterinin istek ve teknik şartlarına uygun yeterlilikte üretip, zamanında teslimini sağlamak.
 • Sürekli gelişme anlayışı içerisinde doğal kaynakların kirlenmesini önlemek.
 • Yürürlükte bulunan faaliyet alanımız ile ilgili tüm yasal mevzuatlar, idari düzenlemeler ve yasal şartlara uymak.
 • Çevre üzerinde önemli ve olumsuz etkileri olabilecek faaliyetlerde bulunmamaya özen göstermek.
 • Mühendislik prensipleri çerçevesinde, kaliteyi ana hedef belirleyerek, faaliyetlerimizde çevre dostu girdiler kullanmaya özen göstermek.
 • İmalat faaliyetleri sırasında doğal kaynakların en etkin biçimde kullanımına ve buna bağlı olarak da kaynak tasarrufu ve geri kazanım hususlarına gereken özeni göstermek.
 • Tüm çalışanlarımızın kalite ve çevre bilincine ulaşmasını sağlamak için gerekli eğitim ve öğretimi temin etmektir.
 • Tüm çalışmalarımızda önce insan, önce iş güvenliği prensibi ile çalışmak.
 • İSG konularında sürekli iyileştirme sağlamak; çalışanların katılımını sağlamak ve çalışanları teşvik etmek için gerekli imkanları sağlamak;
 • Yürürlükte bulunan İSG ile ilgili yasal mevzuat, idari düzenlemelere ve üyesi olunan kuruluşların kurallarına riayet etmek;
 • Hem doğrudan şirket personelinin hem de faydalanılan taşeron çalışanlarının bireysel İSG sorumluluklarının farkında olmalarını sağlamak amacıyla eğitimler vermek;
 • Şartlara uygunluğun idame ettirilmesi için İSG Politikasını periyodik olarak gözden geçirmek;
 • İş Sağlığı ve Güvenliğinin sürekli gelişimini sağlamak amacıyla kamu, özel sektör kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile edinilen İSG tecrübelerini karşılıklı olarak paylaşmak.