Performans Standartları

 

Dünya'da CEN, ISO, ASTM, AWWA, ASME gibi önde gelen standart kuruluşları tarafından geliştirilen standartlar,

CTP boruların atık su, basınçlı su ve basınçlı atık su iletimi gibi çok farklı uygulamalarında referans olarak kullanılmaktadır.

Bu standartlar CTP boruların genel uygulamalarına yönelik referans standartlardır.

Spesifik uygulama alanlarına göre, CTP boruların performanslarının tespit edilmesi için özel test yöntemleri oluşturulmuştur.

 

Not: EN standartlarının devreye girmesi ile birlikte DIN 16868 ve BS 5480 standartları yerini tamamen EN stan-dartlarına bırakmıştır. Söz konusu EN standartları ve karşılığı olan TS EN stan-dartları daha önceden kullanılan tüm diğer standartların şartlarını sağlamaktadır.

-ASTM (American Society for Testing and Materials) Amerikan Test ve Malzeme Kuruluşu Günümüzde, CTP boruların farklı alanlarda kullanımı için spesifik ASTM standartları mevcuttur. Bu standartlar pek çok zorlu kriter ve kalite kontrol testlerini içermektedir. Grandpipe CTP boruları bütün bu standartların şartlarını yerine getirmektedir.

-ASTM Standartları

-AWWA (American Water Works Association) (Amerikan Su İşleri Kurumu) ve ASME (American Society of Mechanical Engineers) (Amerikan Makina Mühendisleri Birliği)

AWWA C950 Standardı, CTP borular için en kapsamlı ve yaygın kullanılan standartlardan biri konumundadır. Basınçlı su uygulamaları için oluşturulan bu standart, ASTM standartları gibi , kalite kontrol ve uzun dönem performans testlerini de içeren, bir ürün performans standardıdır. Grandpipe CTP boruları bu standardın performans koşullarını sağlamak üzere tasarlanmıştır. AWWA aynı zamanda, yer altı ve yer üstünde kullanılan CTP boruların tasarımıyla ilgili bölümlerden oluşan AWWA M45 El Kitabı'nı da standartlaştırıp yayınlamıştır.

-AWWA ve ASME Standartları