Kazısız Sistem Uygulamaları

Kazısız Sistem Uygulamaları (Pipe Jacking, Rehabilitasyon)

Büyük metropollerde, trafiğin ve insan hareketlerinin yoğun olduğu yerlerde kazı yapılarak boru hatlarının döşenmesi çok büyük sosyal ve ekonomik kayıplara neden olmaktadır. Aynı zamanda işlek yollarda ulaşımın kesilmesi büyük problemlere yol açmaktadır. Bu durumda tercih edilecek uygulamalar, kazısız sisteme dayalı uygulamalardır.

Eski boru hatlarının mevcut durumlarında rehabilite edilmesi de kazısız sistem uygulamalarının kapsamına girmektedir.

Grandpipe sahip olduğu teknolojiyle kazısız sistem uygulamaları için CTP boru üretimi yapmaktadır. Bu uygulamalar için kullanılan boruların teknik özellikleri ve et kalınlıkları farklılık göstermektedir. Projeye özel çözümler üretilen bu tip uygulamalarla ilgili daha detay bilgi almak için lütfen Grandpipe Pazarlama Bölümü ile irtibata geçiniz.