Grandpipe Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak;

  • Tüm  faaliyetlerimizde  iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemlerini uygulamayı, performansımızı sürekli iyileştirmeyi,
  • Tüm riskleri belirleyip, değerlendirip yok ederek tehlikeleri yönetmeyi,
  • Çalışanları korumayı, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önlemek için sağlıklı ve güvenli iş ortamı  sağlamayı,
  • Riskleri kontrol altına almada risk kontrol hiyerarşisini uygulamayı,
  • İş sağlığı ve güvenliği, kültürünün geliştirilmesi için, Grandpipe adına çalışanların eğitim ve bilinçlendirme faaliyetlerini gerçekleştirmeyi ve katılımlarını sağlamayı,
  • Hedeflere ulaşmak için gereken kaynak ve bilgiyi sağlamayı  taahhüt ederiz.