CTP Borular

Bugünü değerlendirdiğimizde, dünyanın alt yapısının gün geçtikçe yaşlandığı ve milyonlarca kilometrelik boru hattının rehabilitasyona ihtiyacı olduğu rahatlıkla görülmektedir. Bu durum dünya genelinde ele alınması gereken öncelikli sorunlardan biridir.

Dünyada insanlığa hizmet eden yatırım kuruluşları, altyapıyı nasıl gerçekleştirecekleri ve geçmişte yaşanmış olan problemlerle karşılaşmamak için hangi tip malzeme kullanacakları konusunda doğru kararlar vermek zorundadırlar.

Doğru karar verilmesini mecburi kılan en önemli etken boru hatlarında yaşanan korozyonla bağlantılı altyapı yatırımlarında yaşanan ciddi sorunlardır. İç bölgeleri korumasız beton atık su boruları, kanalizasyon sistemlerinde oluşan hidrojen sülfür çevrimi ve takiben ortaya çıkan sülfürik asit sebebi ile hızla bozulmaktadır. Dış etken olarak, toprak koşulları ve boştaki elektrik akımları yeraltına döşenen boruların bozulmasına sebep olmaktadır. Metal esaslı borular, döşeme koşullarındaki havalandırma ve drenaj zayıflıklarından dolayı korozyona uğrayabilmektedir.

Bu tip problemler tamamen yok edilemese de azaltılabilir. Korozyon önleyici ilave malzeme sistemleri ya da koruma sistemleri ile alınan önlemler boru hatlarının maliyetlerinin yükselmesine neden olmaktadır.

Korozyon geri dönüşü olmayan bir prosestir.

Bu sorunu tamamen çözmenin basit ve doğru bir yolu vardır: CTP BORU