CTP Boru Uygulamaları

İşletme maliyetlerinin azaltılması ve üstün korozyon dayanımını önemseyen bilincin gün geçtikçe artması, bu konuda en güçlü vurguyu yapan CTP boruların dünya genelinde geniş bir kullanım alanı bulmasına neden olmuştur. CTP borular aşağıdaki uygulamalarda kullanılmaktadır:

> Su iletim ve dağıtım hatları (içme suyu ve işlenmemiş su)
> Kentsel atık su toplama ve kanalizasyon sistemleri
> Yağmur suyu drenaj sistemleri
> Hidroelektrik santralleri dağıtım hatları
> HES Projeleri
> Deniz suyu alma hatları
> Soğutma suyu hatları
> Enerji santrallerinde sirkülasyon, doldurma ve boşaltma hatlar
> Sulama sistemleri
> Yangın söndürme hatları
> Endüstriyel uygulamalar
> Su depolama sistemleri ve tankları
> Pompaj Sistemleri
> Rehabilitasyon Projeleri
> Kazısız Sistem Uygulalamarı (Pipe Jacking)

Grandpipe CTP boruları, kullanıcılara düşük işletme - bakım maliyetleri ile uzun ve etkin bir hizmet ömrü taahhüt etmektedir.