Biaxial Borular

Biaxial Borular

Yerüstü boru uygulamalarının hammadde, üretim teknikleri ve özellikleri yeraltı borularına göre farklı olmaktadır. Yer üstü boruları, çevresel yönde olduğu gibi eksenel yönde dayanım için de tasarlanmaktadır. Bundan dolayı yer altı borularına göre çok daha fazla mukavim borulardır. Bazı fiziksel özellikler aşağıda verilmiştir.

Yer üstü boruları, kombikaplin, gerilmeli kaplin ya da el yatırması gibi alternatif bağlantı yöntemleri ile de birleştirilebilir.

Gerilme Analizleri Değerlendirmesi

Pek çok topraküstü boru uygulamasında, iç basınçtan kaynaklanan çekme kuvvetlerine dayanım sağlanması için bağlantılar yekpare halde yapılır. Bu durumlarda ısıl genleşmelerden kaynaklanan gerilmeler ağırlık ve basınçtan kaynaklı gerilmelere göre çok daha etkindir. CTP boruların ısıl genleşme katsayısı çelik borunun yaklaşık 2 katıdır, fakat CTP boruların elastisite modülü çelikten daha düşüktür. Böylece, ısıl yükler azalacaktır. Isıl genleşmelerin dengelenmesi için, genleşme bağlantıları kullanılabilir.

Mesnetleme

Topraküstü CTP borularının özel mesnetleri vardır. Mesnetler arasındaki boşluklar esneklik analizi ile hesaplanabilir.
Ve Daha Fazlası...

Endüstriyel Uygulamalar

Sanayi tipinde kullanılmak üzere Grandpipe özel uygulama ürün gamına sahiptir. Vinilester (VE) ve epoksi esaslı reçineler ve özel cam elyafı tipleri ile yapılan uygulamalar uzun yıllar sorunsuz bir şekilde boru hatlarının çalışmasını sağlamaktadır.

Jeotermal Uygulamalar

Yüksek sıcaklık altında akışkanların iletimi konusunda Grandpipe sahip olduğu teknolojiyle projelerde çözüm ortağıdır. Ortam koşulları ve parametreler göz önünde bulundurularak istenilen özellikte anahtar teslimi sistem imalatı yapılmaktadır.

Özel uygulamalarla ilgili her konuda Grandpipe Pazarlama Bölümü'ne tereddüt etmeden danışabilirsiniz.